Правила користування сайтом

Редакція від ________2021 р.
Україна, місто Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «____» в особі директора_______________, який діє на підставі Статуту, пропонує будь-якому користувачеві мережі Інтернет використовувати сайти в мережі Інтернет, далі по тексту Платформи Beauty HUB, а саме:
Платформа Magazine Beauty HUB розташована за адресою https://bhub.com.ua/;
Платформа Afisha Beauty HUB, розташована за адресою https://afisha.estet.com.ua/;
Платформа Booking Beauty HUB, розташована за адресою https://booking.estet.com.ua/;
Платформа PRO BHUB розташована за адресою https://pro.bhub.com.ua/, та інші ресурси ГК “Естет”, відповідно до наступних правил.

1. Терміни та визначення

1.1. У цих правилах користування Платформою, якщо з тексту прямо не випливає інше, такі терміни матимуть такі значення:

«Компанія» - Товариство з обмеженою відповідальністю «______» - юридична особа, зареєстрована за законодавством України, що знаходиться за адресою м.Київ, пр.Лобановського, 6А, 26 поверх.

«Користувач» - будь-яка особа, що використовує Платформу будь-яким способом, в тому числі шляхом відвідування Платформи.

«Платформа» - сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет. Платформи Beauty HUB є Інтернет - ресурсами, призначеними для публікації і отримання інформації у сфері б’юті-індустрії, культури, моди, стилю та здоров’я.

Платформи призначені для публікації і отримання інформації у сфері б’юті-індустрії, культури, моди, стилю та здоров’я.
Платформи призначені для розміщення:
1) авторських статей, повідомлень, оголошень, публікацій інформаційного та/або рекламного характеру;
2) інформації про різного роду заходи: конференції, семінари, тренінги, виставки, курси підвищення кваліфікації та будь-які інші без виключення заходи, організовані Компанією або третіми особами. Компанія надає організаторам заходів можливість розміщувати на Платформі інформацію про заходи, здійснювати збір інформації про Користувачів, зацікавлених у відвідуванні заходів, а також проводити реєстрацію користувачів і третіх осіб на заходи за допомогою програмно-апаратних систем Платформи, а Користувачі отримують можливість реєструватися для участі в них та придбавати права доступу за допомогою програмно-апаратних систем Платформи;
3) інформації про різного роду послуги/товари у сфері краси та здоров’я, що надаються учасниками б`юті-ринку.
4) надання послуг букінгу (бронювання часу отримання послуг).

«Особистий кабінет» (аккаунт) – веб-платформа, сервісний розділ Замовника на Платформах Beauty HUB, доступний для входу тільки після авторизації, який дає доступ Користувачу до сервісів та інструментів платформи, редагування інформації про Користувача та його заходи, статистики, акцій та ін. «Правила» - дані правила користування Платформою. «Сторони» - Користувач і Компанія.

2. Обов'язковість Правил і зміна Правил

2.1. Текст даних Правил постійно розміщений в мережі Інтернет за адресою https:// містить всі умови використання Платформ і є пропозицією Компанії кожному Користувачеві використовувати Платформи на визначених умовах і є публічною офертою.
2.2. Належним акцептом цієї оферти вважається використання Платформ будь-якою третьою особою, включаючи перегляд Платформ, розміщення будь-якої інформації на Платформах, придбання товарів та послуг за допомогою Платформ та інші дії.
2.3. З моменту початку використання Платформ Користувач погоджується з Правилами і зобов'язується їх дотримуватися. Правила набувають юридичну силу у відносинах між Сторонами з моменту відкриття Платформи Beauty HUB Користувачем.
2.4. Сторони погоджуються, що Правила можуть бути змінені Компанією в односторонньому порядку шляхом розміщення оновленого тексту Правил на Платформі Beauty HUB. Вони набувають чинності з дати, вказаної Компанією під час розміщення на Платформі.
Користувач підтверджує свою згоду з змінами умов Правил шляхом використання Beauty HUB. При незгоді зі зміненою версією Правил Користувач припиняє користування Платформами.
2.5. У момент початку користування Платформами Beauty HUB Користувач зобов'язується ознайомитися з поточною версією Правил.

3. При використанні Платформами заборонено:

3.1. Будь-яким чином порушувати положення чинного законодавства України.
3.2. Вводити в оману, паплюжити, ображати, переслідувати, погрожувати або яким-небудь іншим чином обмежувати права і свободу користувачів Платформ та / або третіх осіб.
3.3. Публікувати або поширювати неправдиву, шкідливу, непристойну, протизаконну, наклепницьку інформацію, яка провокує міжнаціональні, релігійні, гендерні або етнічні конфлікти.
3.4. Розміщувати інформацію, що рекламує або провокує нелегальну діяльність, яка порушує права користувачів або третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, агітаційні матеріали, поширювати спам, схеми фінансових пірамід або заклики брати в них участь, будь-яку іншу нав'язливу інформацію, описувати або пропагувати злочинну діяльність, розміщувати інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій.
3.5. Навмисно поширювати різні віруси, дефектні програми, програми-трояни, пошкоджені файли, програми-містифікації, а також будь-які інші елементи руйнівного характеру або вводить в оману.
3.6. Використовувати Платформи Beauty HUB будь-яким шкідливим чином або способом, який може порушити нормальне функціонування Платформ.
3.7. Розміщувати будь-яку особисту інформацію інших користувачів або третіх осіб без їх особистої на те згоди.
3.8. Робити будь-які спроби несанкціонованого доступу до будь-якої частини або функції Платформ Beauty HUB або до будь-якої мережі, з'єднаної з Платформами Beauty HUB.
3.9. Використовувати будь-які автоматичні пристрої, програми, алгоритми, методики або будь-які подібні або еквівалентні ручні процеси для втручання, отримання доступу, придбання, копіювання або відстеження будь-якої частини Платформ Beauty HUB, для відтворення або отримання доступу в обхід використовуваної системи реєстрації,навігації або відображення Платформ і будь-якого вмісту і для отримання або спроби отримання будь-яких матеріалів, документів або інформації за допомогою будь-яких засобів.
3.10. Публікувати, посилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати і / або поширювати недозволену рекламну інформацію, небажані комерційні листи (спам).
3.11. Вводити користувачів і / або третіх осіб в оману щодо своєї особи.
3.12. Здійснювати незаконний збір та обробку персональних даних інших осіб.

4. Компанія має право видалити або обмежити доступ до будь-якої інформації, розміщеної на Платформах Beauty HUB, без попереднього повідомлення Користувача і без пояснення причин.

5. Інтелектуальна власність

5.1. Платформи Beauty HUB містять інформацію, в тому числі дані, спеціальні пропозиції, фотографії, графіку, тексти, зображення, логотипи, значки, малюнки, програмне забезпечення, аудіо- та відеоматеріали, товарні знаки, авторські права, права інтелектуальної власності та інші матеріали, що належать Компанії, її афілійованим особам і іншим пов'язаним сторонам, спонсорам, партнерам, представникам, всім іншим особам, що діють від імені Компанії, іншим Користувачам та іншим третім особам.
5.2. Використовуючи Платформи Beauty HUB Користувач визнає і погоджується з тим, що Вміст Платформ захищений авторськими правами, товарними знаками та іншими правами інтелектуальної власності, що діють в Україні та в інших країнах, і що зазначені права є дійсними і охороняються у всіх формах, на всіх носіях і по відношенню до всіх технологій, як існуючих в даний час, так і розроблених або створених згодом. Ніякі права на будь-який вміст Платформ, включаючи, крім іншого, логотипи та інші знаки, не переходять до Користувача в результаті використання Платформ, якщо угодою між Сторонами не передбачено інше.
5.3. Без шкоди для універсального характеру вищевикладених положень, Користувач визнає, що Платформи Beauty HUB містить товарні знаки, продукти, послуги, фірмові найменування, логотипи, права інтелектуальної власності,та інші матеріали третіх осіб, і що такі права належать відповідним власникам. Користувачеві забороняється копіювати, модифікувати, змінювати, видаляти, доповнювати, публікувати, передавати такі об'єкти виняткових і особисті немайнові права третіх осіб, створювати похідні роботи, виготовляти або продавати продукти на їх основі, відтворювати, відображати або будь-яким іншим чином експлуатувати або використовувати такі права третіх осіб без прямого дозволу їх власників.
5.4. У разі якщо Користувач вважає, що будь-яка частина вмісту Платформ порушує права Користувача на результати інтелектуальної діяльності, Користувач повинен направити Компанії за адресою support@bhub.com.ua відповідну скаргу, яка повинна містити інформацію про права та / або законні інтереси Користувача, порушені відповідним вмістом, який Користувач вважає незаконним, а також факти / обставини, що підтверджують приналежність прав Користувачеві.
5.5. На підставі розгляду скарги, отриманої в порядку, передбаченому пунктом 5.4 Правил, Компанія може прийняти рішення або про задоволення скарги і видалення вмісту, що порушує права Користувача, або про необгрунтованість скарги.

6. Відповідальність

6.1. Компанія ні в якому разі не відповідає за інформацію, розміщену на Платформах Beauty HUB Користувачами і / або іншими особами і за всі дії, вчинені на підставі цієї інформації, в тому числі за товарно-грошові відносини між ними.
6.2. Компанія не відповідає за працездатність Платформ Beauty HUB і не гарантує їх безперебійної роботи. Компанія також не гарантує збереження інформації, розміщеної на Платформах Beauty HUB.
6.3. Користувач використовує Платформи Beauty HUB в тому вигляді, в якому вона представлена. Компанія не гарантує Користувачеві досягнення будь-яких результатів внаслідок використання Платформ Beauty HUB.

7. Персональні дані

7.1. У разі якщо Користувач вносить на Платформах Beauty HUB свої персональні дані, він добровільно надає право Компанії на їх збір та обробку.
7.2 Політика конфіденційності персональних даних Компанії є загальнодоступною і постійно розташована за адресою https://account.estet.com.ua/terms.

8. Реєстрація

8.1. В інтересах безпеки і захищеності тільки зареєстровані Користувачі можуть отримати доступ до послуг, що надаються за допомогою Платформ Beauty HUB.
8.2. Реєстрація відбувається шляхом відкриття Особистого кабінету.
8.3. При реєстрації на Платформах Beauty HUB Користувач зобов'язаний надати необхідну достовірну та актуальну інформацію. Користувач не має права передавати свої логін і пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження. Користувач гарантує, що надана їм адреса електронної пошти є актуальною і точною, також, як і телефон, за яким з ним можна зв'язатися. Користувач гарантує, що досяг віку, передбаченого законодавством України, для акцепту цих Умов.
8.4. Компанія має право в будь-який час і без зобов'язань вказівки причин відмовити Користувачеві в праві на доступ до захищених паролем частин Платформ Beauty HUB, якщо Користувач:
- надає неправдиві дані для цілей реєстрації;
- порушує дані Правила використання або нехтує своїми обов'язками щодо захисту даних користувача;
- порушує будь-які норми чинного законодавства під час доступу або використання Платформ Beauty HUB.
8.5. Обліковий запис (логін і пароль) користувача дозволяє Користувачеві переглядати свої дані і вносити в них зміни або, якщо виникає необхідність, відкликати згоду на обробку даних.
8.6. Користувач гарантує, що Дані користувача недоступні для третіх осіб, і несе відповідальність за всі транзакції і іншу діяльність, здійснювану з використанням Даних користувача. У разі якщо Користувачеві стає відомо про будь-яке несанкціоноване використання Даних користувача третіми особами, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Компанію по електронній пошті support@bhub.com.ua.

9. Заключні положення

9.1. Ці Правила складають угоду між Користувачем і Компанією щодо порядку використання Платформ Beauty HUB і їх сервісів і замінюють собою всі попередні угоди між ними.
9.2. Ці Правила регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Правилами, підлягають вирішенню відповідно до законодавством України.
9.3. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цих Правил, Користувач і Компанія докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У разі, якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в судовому порядку, встановленому чинним законодавством України.
9.4. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень чинних Правил будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень.